Kyoko Kagawa

High and Low - Tengoku to Jigoku - [1963]